Welkom / Welcome

Online Verzoek Formulier (Examencommissie RSM) voor RSM studenten.

Welkom op de website van de Examencommissie waar RSM-studenten een verzoek aan de Examencommissie kunnen indienen.

Geef eerst aan bij welke opleiding uw verzoek hoort:

Vervolgens komt u in het inlogscherm terecht.

Indien u géén RSM student bent, dient u uw verzoek (m.b.t. RSM) rechtstreeks te sturen naar ec@rsm.nl


Online Request Form (Examination Board RSM) for RSM students.

Welcome to the website where RSM students can submit a request to the Examination Board.

Firstly, please select the programme your request relates to:

Next, you will enter the log-in page.

In case you are not a RSM student, you have to send your request (related to RSM) directly by e-mail to eb@rsm.nl